ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท โปรซีเคียวอินเตอร์เทค จำกัด

เลขที่ 302/12-13 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 0-2817-0454, 0-2817-2568
โทรสาร: 0-2817-2568 กด 5
มือถือ: 081-407-6556