กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

ริษัท โปรซีเคียว อินเตอร์เทค จำกัด ได้มอบ ProSecure อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ให้กับ มูลนิธิอัลเกาษัร